Yükleniyor...

Feldispatik kil

Ball kili (Ball clay)

Çin Kili (China clay)

Ateş Kili (Fire clay) 

Yapı Killeri (Building clay) (Stoneware) 

clays, Pipe clays, Boulder clays, 

Bentonite Fuller’s earth)

ana olarak 4 ana guruba ayırarak incelemiştir. W. Ryan ise daha çok mineralojik sınıflamaya sadık kalarak kil hammaddelerini sınıflamıştır.

 • Kaolinitik killer ( Bal kili , Çin kili , Ateş kili , Tuğla -Kiremit kili )
 • Montmoryonit-Bentonit
 • Mikalar –illit
 • Klorit
 • Vermikulit

 Aynı yazar “Whitewares : production, testing and quality control”  kitabında

 • Yerinde oluşmuş killer (Çin kili)
 • Sedimanter killer (Ball kili , Ateş kili , Stoneware kili, Bentonit )
 • Çeşitli killer (miscellaneous types of clays)( red clays, marl)

şeklinde sınıflamıştır. Burada önemli husus genellikle seramik hammaddesi (refrakter hammaddeleri dahil) olarak kullanılan killerin  "kaolinitik kil olduğudur. Worrall, Ryan’dan farklı olarak  endüstriyel kullanımı en fazla olan kaolinitik killeri almış ve bütün diğer killeri building clay içine katmıştır. Talk, pirofillit sepiyolit gibi mineralojik sınıflamada yer alan killer bu sınıflamalarda yer almamıştır. Genel olarak bu raporda Kil   ve kaolen şeklinde ayırım görüldüğü gibi yukarıda verilen sınıflamalara uymamaktadır.

Giriş bölümünde verilen 3 ana kil minerali olan kaolinit, illit ve smektit gurubu kil minerallerinden kaolinit diğer ikisinden farklı olarak alkaliler (Na, K) içermediği gibi en fazla Al içeren kil olduğu için ısıya dayanıklı refrakter kil mineralidir. İllit  Fe-K, smektit gurubu ise Na, Ca ve K içerdiği için kaolinitten daha az refrakter kil mineralleridir. Smektiti gurubu kil mineralleri ayrıca kristal yapılarında su içerdikleri için pişme davranışı olarak en sorunlu kil mineralidir. Alkali içerikleri nedeni ile flux (eritci) gibi davranan illit ve semektit daha küçük tane boyları ile plastik killerdir ham, kuru ve pişme dayanımları yüksektir. Ball kili hem taşınma süreçleri ve hemde illit ve smektit içerikleri nedeni ile kaolinlere göre daha fazla plastik killerdir. Ball kili ayrıca ince tane boyunda feldispat içerdikleri için pişme dayanımları yüksek killerdir. Smektit gurubu kil mineralleri içeren  killer ise kristal yapılarında su (OH) bulunan ayrıca kristal yapılarına su alabilen killer oldukları için kuruma hassasiyetleri yüksektir. Killerin pişme ve su ile etkileşimleri içerdiği kil mineralleri kadar kil dışı minerallerinden kuvars, feldspat, kalsit, jips ve anatas gibi kil dışı mineral oranlarına da bağlıdır. Özellikle kuvars ve kalsit hem oranları hem de tane boyu dağılımları pişme özelliklerini etkiler.
Ralph E. GRİM‘in Kil Mineralojisi kitabında  killerin özellikleri aşağıdaki başlıklarda toplanmıştır.

Killerin genel özellikleri

 • XRD Verileri
 • Kristal şekli boyutu ve Elektron mikroskopi görüntüleri
 • İyon değiştirme kapasitesi ve soğurma
 • Su-kil sistemleri
 • Dehidratasyon, rehidratasyon, ve thermal değişiklikler
 • Kil mineralleri ile  organiklerin  reaksiyonları
 • Optik özellikleri
 • Killerin çözünürlüğü
 • İnfrared spektra verileri
 • Dielektirik katsayısı
 • Öğütme etkisi
 • Katmanlar arası Komplexler

Seramik hammaddesi olarak killerin özellikleri

 • Plastiklik
 • Topaklanma
 • Camlaşma
 • Kuruma ve pişme çekmesi
 • Kuru ve pişme dayanımı
 • Pişme rengi


Detaylı Bilgi İçin

Copyright 2024 • Kömürcüoğlu Group