KUVARS MİNERALİ
Kuvars, kristal biçiminde bir arada tutulan silikon ve oksijen atomlarının moleküllerinden oluşan bir kayaçtır. Kuvarsın formülü SiO2 olup, saf halde %46,5 Si ve %53,3 O2 içerir. Mohs skalasında sertliği 7, özgül ağırlığı 2,65 gr/cm3, ergime sıcaklığı 1785 °C olan ve yer kabuğunda oldukça sık görülen minerallerden biridir. Kuvars minerali en çok magmatik kayaçlarda bulunmakla beraber,  sedimantasyon yoluyla veya metamorfizmayla da teşekkül edebilir. Endüstriyel alanda kullanılan kuvarslar genelde çok az yabancı madde ihtiva eden beyaz, yarı saydam veya saydam renktedir.

Cam sanayiinin önemli bir hammaddesi olan kuvars cevheri, Muğla ve Aydın bölgesinde bulunan zengin kuvars yataklarından üretilmektedir. Granül boyutunda kullanıma sunulmuştur.

Copyright 2024 • Kömürcüoğlu Group