OLİVİN CEVHERİ
Olivin yüksek sıcaklık ve silikat mineral grubuna ait, Mg ve Fe iyonlarını içeren, siyahtan yeşile kadar değişebilen renk özelliğine sahip olan bir mineral çeşididir. Camsı bir parlaklığa sahiptir. Olivin grubu mineralleri Forsterit ve Fayalit uç bileşenlerinin sınırsız olarak karıştığı bir katı çözelti serisi oluştururlar.

Günümüzde olivinin en çok kullanıldığı alan demir-çelik endüstrisidir. Bu endüstri dalında olivin yüksek fırınlarda eritici ve cüruf düzenleyici olarak kullanılmaktadır. Yüksek fırınlarda çelik üretimi için demir cevheri ve kok kömürü kullanılmaktadır. Ancak bu hammaddeler yeteri derecede saf değillerdir.

Bu nedenle yüksek fırına giren hammaddelerin yeteri derecede erimesi ve cürufa karışması gerekir. İşte ilk planda gerekli olan ergimede olivinin eritici olarak büyük rolü olmaktadır. Olivinin konması ile cürufun MgO değeri artar ve dolayısıyla akışkanlığı da artmış olur. Olivindeki yüksek MgO değerlerinin, cüruf vizkositesinin yüksek fırındaki malzemelerin kompozisyonuna bağlı kalmaksızın hareket etmesini sağlaması diğer bir avantajdır.

Ayrıca olivinin sinterleşme hadisesine oldukça büyük katkıları olmaktadır. Şöyle ki olivin sinter tesislerinde kullanıldığında sinterleşme derecesini düşürmekte, böylece enerji kaynağı olarak kullanılan kok tüketimi azalmakta ve sinterin sertliğinin artmasıyla kapasitenin artması sağlanmaktadır. Bu proses ayrıca, demir minerallerinin fırında homojen bir şekilde dağılmasını sağlamış olacak ve böylece impuritelerin ortamdan uzaklaşmasını kolaylaştıracaktır.

Demir çelik sektörünün ihtiyacı olan olivin cevheri, Köyceğiz bölgesinde bulunan çok büyük rezerve sahip olivin yataklarından üretilmektedir. Talep edilen boyutlarda kırılıp elenerek kullanıma sunulmuştur.

 

EBT DOLGU KUMU
Yurt içi ve yurt dışındaki birçok demir çelik fabrikalarında hurda demirin ergitilme işlemi elektrik ark ocaklarında yapılır. Elektrik ark ocaklarında ergitilen sıvı çelik, ocağın alt kısmında bulunan EBT deliği diye isimlendirilen tasfiye deliklerinden pota ocaklarına aktarılır. Genel olarak bu EBT delikleri döküm tamamlanıncaya kadar olivinden yapılmış EBT dolgu kumları ile doldurulur.

Kullanıldıkları yer itibarıyla EBT dolgu kumunun kalitesi büyük önem taşımakta, döküm deliği tapası açıldığında kumun kendiliğinden akması beklenmektedir. Eğer kalitesiz malzemeden üretilmiş EBT dolgu kumu kullanılmışsa sinterleşmeye neden olarak tapanın kendiliğinden açılmasına izin vermez ve oksijenle müdehale gerektirir. Buda kullanıcının zaman kaybetmesine neden olur. Bu olumsuz durumun süreklilik arz etmesi halinde günlük döküm sayısını azaltarak kullanıcının önemli miktarda ekonomik zarara uğramasına neden olur. Tesislerimizde üretilen EBT dolgu kumunun yüksek serbest açma oranı, üretimin tecrübeli ve uzman kişilerce yapılması sayesinde tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırır.

Kömürcüoğlu EBT Dolgu Kumunun Özellikleri:

– % 98 in üzerinde serbest açma oranlarına sahiptir. Yüksek MgO değerlerine sahip olup 1760 ºC sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

– Özel üretim tekniği ile üretilen EBT dolgu kumunun tane yapısı açılı ve kübiktir. Bu özellik EBT dolgu kumuna akışkanlık kazandırarak sinterleşme yapmadan açılmasını sağlar.

– EBT dolgu kumunun yüksek kaliteye sahip olması kullanıcıya zamandan ve işçilikten tasarruf yapmasını sağlar.

– EBT dolgu kumu olarak kullanılan her boyuttaki ürünlerimizin tane dağılımları; uzun yıllara dayanan tecrübeyle kanıtlanmış en doğru aralıklardır. Taneler birbiri içine girerek taneler arasında boşluk kalmasını engeller. Böylelikle curufun taneler arası boşluklara sızarak sinterleşmeye neden olmasının önüne geçilir.

– EBT dolgu kumu üretimi sürekli kalite kontrol denetimi altındadır. Olası bir problem karşısında anında müdahele edilir.

 

TANDİŞ KUMU
Tandiş kumu, plakalı tip tandişlerde çalışma astarıyla dış astar arasında yeralan emniyet astarında kullanılır. Burada Tandiş kumu 1760 °C ye kadar sıcaklığa dayanıklı refrakter bir malzeme olmasından dolayı çalışma astarındaki yüksek sıcaklığa dayanarak ısı izalasyonu sağlamaktadır. Tandişin dış astarını yüksek sıcaklıktan dolayı oluşabilecek etkenlerden korumaktadır. Böylelikle emniyet astarında oluşabilecek bakım-onarım masraflarını asgari düzeye indirmektedir.

Ayrıca Tandiş kumu yüksek sinterleşme derecesine sahip olması ve bünyesindeki suyun % 2 den az olması tandiş plakalarının söküm işlemini kolaylaştırarak zaman ve işçilikten tasarruf edilmesini sağlar.

Copyright 2024 • Kömürcüoğlu Group